Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Fyllingsnes Fisk AS

Alf Lones Settefisk AS

Salar Smolt AS

Skjærgårdsfisk AS

Ljones Fisk AS

Austevoll Fiskefarm AS og Melaks ANS

Fremskridt AS

Espevær Fiskeoppdrett AS

Hardingsmolt AS

Bolstad Settefisk AS

Femanger Laks AS

Bringsvor Laks AS

Kraft Laks AS

Straume Fiskeoppdrett AS

Nordfjord Havbruk AS

Hyen Laks AS

Hyen Fisk AS

Sande Settefisk AS

E. Karstensen Fiskeoppdrett AS

Barlindbotn Settefisk AS

Steinvik Fiskefarm AS

Marø Havbruk AS

Flokenes Fiskefarm AS

Steinvik Fiskefarm AS

Osland Havbruk AS

HAVdyrkerne BA

Nærøysund AS

Havlandet Havbruk AS

Svanøy Havbruk AS

HAVdyrkerne BA
Trolleskjeret
Postboks 453
6903 Florø
Tlf.: 57 75 01 20
Fax: 57 75 01 21
Mob.: 97 55 17 00/97 55 17 01
post@havdyrkerne.no

Verdier

Norsk havbruksnæring har endret seg svært mye de siste 10-12 årene. Det er i Norge i dag ca. 900 konsesjoner for oppdrett av laks og ørret. I 1990 var de fleste konsesjoner eid av en-konsesjonærer. I 2007 består ca. 28% av næringa av oppdrettere som eier 1-5 konsesjoner. De øvrige 70% av konsesjonene er kontrollert av bare ca. 30 selskaper.

Medlemmene i HAVdyrkerne har 1-5 konsesjoner. Dette er familieeide bedrifter som er lokalisert til distriktsnorge, med hovedvekt på området mellom Midthordaland og Sunnmøre. Disse har valgt å satse videre i næringa til tross for gode priser på konsesjonene og stadige svingninger i markedene.

For HAVdyrkerne blir overskudd mer enn kapital i selskap og bank: det blir et middel til å skape ytterligere verdier i lokalsamfunnene.

I dag er produksjonen effektivisert og antall pakkerier er redusert. For 20-30 år siden slaktet imidlertid mange små oppdrettsselskaper egen fisk "på kaikanten". Dette er av forståelige grunner ikke lenger mulig.
Slakting ved E. Karstensen F. AS på 70-tallet
Slakting ved E. Karstensen F. AS på 70-talletGjennom sin lokale tilknytning kan HAVdyrkerne skape et mer aktivt og livskraftig lokalmiljø der aktiviteten er med på å sikre et lokalt skole- og barnehagetilbud, båtruter og infrastruktur.

Flere HAVdyrkere deltar i annen næringsaktivitet som ellers ikke ville vært mulig uten den økonomiske sikkerheten som mat- og settefiskfiskproduksjonen gir. Dette gjelder særlig pakkerier som Skjærgårdsfisk AS og røykeribedriften Svanøy Røykeri AS

HAVdyrkerne i Hyen, er spesielt opptatt av å bevare villaksstammen i Aa-elva og Ommedalselva. I Bjordal, Sandshamn og i Batalden er HAVdyrkerne opptatt av bygdeutvikling og næringsaktivitet.

Flere av HAVdyrkeren er politisk aktive og deltar i sentrale næringsorganisasjoner.

I blant kan det være nødvendig å stresse ned i en travel hverdag. Da kaster en del av HAVdyrkerne seg på sykkel og møtes i mer uformelle omstendigheter.
Salmon Riders

 

foto: Oscar Andersen

Siste nytt

Miljøpris til Osland Havbruk AS
Nye medlemmer i HAVdyrkerne
Infotavla er oppe på Klavelandet!
Flokenes Fiskefarm blir ikke vernet!
Kvalitetshandboka er på plass