Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Fyllingsnes Fisk AS

Alf Lones Settefisk AS

Salar Smolt AS

Skjærgårdsfisk AS

Ljones Fisk AS

Austevoll Fiskefarm AS og Melaks ANS

Fremskridt AS

Espevær Fiskeoppdrett AS

Hardingsmolt AS

Bolstad Settefisk AS

Femanger Laks AS

Bringsvor Laks AS

Kraft Laks AS

Straume Fiskeoppdrett AS

Nordfjord Havbruk AS

Hyen Laks AS

Hyen Fisk AS

Sande Settefisk AS

E. Karstensen Fiskeoppdrett AS

Barlindbotn Settefisk AS

Steinvik Fiskefarm AS

Marø Havbruk AS

Flokenes Fiskefarm AS

Steinvik Fiskefarm AS

Osland Havbruk AS

HAVdyrkerne BA

Nærøysund AS

Havlandet Havbruk AS

Svanøy Havbruk AS

HAVdyrkerne BA
Trolleskjeret
Postboks 453
6903 Florø
Tlf.: 57 75 01 20
Fax: 57 75 01 21
Mob.: 97 55 17 00/97 55 17 01
post@havdyrkerne.no

Nyheter

Flokenes Fiskefarm blir ikke vernet!

Grensa for nasjonal laksefjord blir flyttet

Av Odd H. Johannessen
Førdefjorden blir vernet, men grensa blir flyttet inn til det som tidligere har vært grensa for midlertidig sikringssone
I dag går flaggene til topps hos HAVdyrkerne og oppdretterne i Førdefjorden. I innstillinga til vedtak vedrørende Nasjonale laksevassdrag og Laksefjorder er grensa for vern av Førdefjorden flyttet inn til grensa for midlertidig sikringssone. Dermed havner Flokenes Fiskefarm AS utenfor verneområdet og selskapet kan drive oppdrett under samme betingelser som resten av næringa.

Vedtaket er en seier for fornuften ettersom verneforslaget ikke forringes ved flyttinga. Takket være godt arbeid fra FHL Havbruk ved Aina Valland, Ingvar Osland i Flokenes Fiskefarm, HAVdyrkerne og andre med interesser i saken har vi endelig fått et positivt resultat i saken. Det er også grunn til å nevne kommitéleder Torny Pedersen fra Arbeiderpartiet, Ivar Kristiansen fra Høyre og andre fra både regjeringspartier og opposisjon som har støttet oss i vårt arbeid med å få grensa flyttet!

(Sist oppdatert 26.april 2007, 14:04)

Gå til nyhetsarkiv

 

foto: Oscar Andersen

Siste nytt

Miljøpris til Osland Havbruk AS
Nye medlemmer i HAVdyrkerne
Infotavla er oppe på Klavelandet!
Flokenes Fiskefarm blir ikke vernet!
Kvalitetshandboka er på plass