Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Fyllingsnes Fisk AS

Alf Lones Settefisk AS

Salar Smolt AS

Skjærgårdsfisk AS

Ljones Fisk AS

Austevoll Fiskefarm AS og Melaks ANS

Fremskridt AS

Espevær Fiskeoppdrett AS

Hardingsmolt AS

Bolstad Settefisk AS

Femanger Laks AS

Bringsvor Laks AS

Kraft Laks AS

Straume Fiskeoppdrett AS

Nordfjord Havbruk AS

Hyen Laks AS

Hyen Fisk AS

Sande Settefisk AS

E. Karstensen Fiskeoppdrett AS

Barlindbotn Settefisk AS

Steinvik Fiskefarm AS

Marø Havbruk AS

Flokenes Fiskefarm AS

Steinvik Fiskefarm AS

Osland Havbruk AS

HAVdyrkerne BA

Nærøysund AS

Havlandet Havbruk AS

Svanøy Havbruk AS

HAVdyrkerne BA
Trolleskjeret
Postboks 453
6903 Florø
Tlf.: 57 75 01 20
Fax: 57 75 01 21
Mob.: 97 55 17 00/97 55 17 01
post@havdyrkerne.no

Om oss

HAVdyrkerne BA

HAVdyrkerne har siden 1995 vært en av landets største og ledende nettverksorganisasjoner for mindre, familieeide fiskeoppdrettsbedrifter.

Gjennom målbevisst fokus på reduserte kostnader, bedre kvalitet, sikkerhet og sporbarhet har HAVdyrkerne produsert resultater som plasserer medlemsbedriftene blant landets mest lønnsomme og sikre bedrifter.

HAVdyrkerne's viktigste innsatsområder er:
 • Forhandle frem gode fôr- og forsikringsavtaler
 • Sikre medlemmene andre gode leveringsavtaler
 • HMS, Internkontroll og egenkontroll hos medlemmene
 • Kontroll og inspeksjoner ved slakting og pakking av fisk
 • Styrke og standardisere sporbarhetsdokumentasjon og kvalitetssikringen i forbindelse med medlemmenes
  produksjon av oppdrettsfisk
 • Styrke medlemmenes resultater gjennom omfattende lønnsomhetsundersøkelser og
  benchmarking-prosjekter
 • Styrke medlemmenes faglige kompetanse ved å engasjere landets ledende
  kompetanse inne havbruk og økonomi for å gjennomføre kurs og seminarer
 • Delta aktivt i utvikling av nye produkter og nye markeder i samarbeid med
  oppdretterne og salgsselskap

HAVdyrkerne på 10-års jubileumstur til London


Tilsette
Solveig Willis og Odd H. Johannessen © Foto: Magnus Helge Torvanger
Solveig Willis og Odd H. Johannessen
Foto: Magnus Helge Torvanger


HAVdyrkerne BA
Trolleskjeret
Postboks 453
6903 Florø
Tlf.: 57 75 01 20
Fax: 57 75 01 21
Mob.: 97 55 17 00/97 55 17 01
post@havdyrkerne.no

 

foto: Oscar Andersen

Siste nytt

Miljøpris til Osland Havbruk AS
Nye medlemmer i HAVdyrkerne
Infotavla er oppe på Klavelandet!
Flokenes Fiskefarm blir ikke vernet!
Kvalitetshandboka er på plass