Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Fyllingsnes Fisk AS

Alf Lones Settefisk AS

Salar Smolt AS

Skjærgårdsfisk AS

Ljones Fisk AS

Austevoll Fiskefarm AS og Melaks ANS

Fremskridt AS

Espevær Fiskeoppdrett AS

Hardingsmolt AS

Bolstad Settefisk AS

Femanger Laks AS

Bringsvor Laks AS

Kraft Laks AS

Straume Fiskeoppdrett AS

Nordfjord Havbruk AS

Hyen Laks AS

Hyen Fisk AS

Sande Settefisk AS

E. Karstensen Fiskeoppdrett AS

Barlindbotn Settefisk AS

Steinvik Fiskefarm AS

Marø Havbruk AS

Flokenes Fiskefarm AS

Steinvik Fiskefarm AS

Osland Havbruk AS

HAVdyrkerne BA

Nærøysund AS

Havlandet Havbruk AS

Svanøy Havbruk AS

HAVdyrkerne BA
Trolleskjeret
Postboks 453
6903 Florø
Tlf.: 57 75 01 20
Fax: 57 75 01 21
Mob.: 97 55 17 00/97 55 17 01
post@havdyrkerne.no

Svanøy Havbruk AS

Framside | Om oss | Nyheter

Logo
Svanøy Havbruk AS ligger på Svanøy i Flora kommune, og vart starta opp i 1973 av Svanøy Stiftelse.

Svanøy Havbruk har vore arena for mykje oppdrettshistorie; I 1973 starta dei med oppdrett av laks og aure i sjø (1973). Frå 1976 fram til 1987 brukt Forskningsstasjonen for laksefisk (nå Akvaforsk), Svanøy som teststasjon på familegrupper. Havforskningen dreiv forsøks stasjon på Svanøy frå 1974 -79, før dei flytta til Austevoll. I 1981 strauk dei den første stamfisken på Svanøy, og starta med ekstern sal av rogn i 1984.
Svanøy Havbruk AS

I dag er anlegget tilbake på lokale hender, etter å ha vært lagt ned ein kort periode av forrige eigar – Fjord Seafood Norway AS. Anlegget skal drives av Ola Sveen og Ove Inge Vågen.

I første omgang starter ein opp matfiskproduksjon av laks og aure på lokaliteten på Austneset. Frå nyåret vert det produsert aureyngel og eigen settefisk av aure, på ferskvannsanlegget i Marøysundet. Året etter er det aktuelt å starte opp att med stamfiskproduksjon.

 

foto: Oscar Andersen

Siste nytt

"Glad Laks i Hong Kong" er klar til distribusjon
Skjerdal Settefisk ny medlem i HAVdyrkerne
Svanøy Havbruk søker medarbeidere
Miljøpris til Osland Havbruk AS
Nye medlemmer i HAVdyrkerne