Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Fyllingsnes Fisk AS

Alf Lones Settefisk AS

Salar Smolt AS

Skjærgårdsfisk AS

Ljones Fisk AS

Austevoll Fiskefarm AS og Melaks ANS

Fremskridt AS

Espevær Fiskeoppdrett AS

Hardingsmolt AS

Bolstad Settefisk AS

Femanger Laks AS

Bringsvor Laks AS

Kraft Laks AS

Straume Fiskeoppdrett AS

Nordfjord Havbruk AS

Hyen Laks AS

Hyen Fisk AS

Sande Settefisk AS

E. Karstensen Fiskeoppdrett AS

Barlindbotn Settefisk AS

Steinvik Fiskefarm AS

Marø Havbruk AS

Flokenes Fiskefarm AS

Steinvik Fiskefarm AS

Osland Havbruk AS

HAVdyrkerne BA

Nærøysund AS

Havlandet Havbruk AS

Svanøy Havbruk AS

HAVdyrkerne BA
Trolleskjeret
Postboks 453
6903 Florø
Tlf.: 57 75 01 20
Fax: 57 75 01 21
Mob.: 97 55 17 00/97 55 17 01
post@havdyrkerne.no

Linker

Leverandører

BB Jobbpartner AS

Vår leverandør av arbeidstøy og verneutstyr

Bergen Engineering AS

Vår NYTEK leverandør

BioMar AS

Leverandør av fôr til ørret og laks

Europharma AS

Vår utmerkede distributør av legemidler, vaksine mm.

Ewos AS

Vår hovedleverandør av fôr til laks, ørret og settefisk

Havlandet Forskningslaboratorium AS

Vår leverandør av analysetjenester

Juul Forlag AS

fiske og fangst - akvakultur havbruk - fiskeindustri - kystkultur - tegneserier

Marsh AS

Vår forsikringsmegler

Selstad AS

Vår leverandør av nøter og utstyr

Skretting AS

Leverandør av fôr til marin fisk

Storvik AS

En av våre utstyrsleverandører

 

foto: Oscar Andersen

Siste nytt

Miljøpris til Osland Havbruk AS
Nye medlemmer i HAVdyrkerne
Infotavla er oppe på Klavelandet!
Flokenes Fiskefarm blir ikke vernet!
Kvalitetshandboka er på plass